FacebookTwitterFeed


Nieuws van de SKBN

Afrikaanse varkenspest: Veelgestelde vragen voor hobbymatige houders

Op dit moment heerst er al enige tijd op verschillende plekken in Europa, waaronder Belgie (onder wilde zwijnen), Afrikaanse Varkenspest (AVP). Lees hierover ook in: Afrikaanse Varkenspest met sprong dichterbij
Ook in een aantal Aziatische landen, waaronder China zijn er uitbraken. In Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om de insleep van de ziekte te voorkomen. Zoals al vaker aangegeven heeft een uitbraak van AVP in Nederland grote economische gevolgen voor de varkenshouderij. Varkenshouders zijn er zeer beducht voor en nemen bioveiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het op een bedrijf wordt binnengebracht.

Ook een besmetting van wilde zwijnen heeft grote gevolgen: voor de zwijnenpopulaties, voor terreinbeherende organisaties, recreanten en ook voor varkenshouders. Dat laatste is onder andere het gevolg van handelsbarrières die derde landen kunnen gaan opwerpen, maar ook door EU maatregelen die van toepassing worden in besmette gebieden en de eisen die worden gesteld ten behoeve van het veilig handelen in varkens en hun producten.

Het is daarom van groot belang dat iedereen de risico’s van besmetting van wilde zwijnen kent en er naar handelt. Het risico op introductie in Nederland zit hem momenteel in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde zwijnen, ook niet uit België, aangezien die niet zulke grote afstanden afleggen. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en voorkomt dat er (varkensvlees)producten die mogelijkerwijs besmet zijn met AVP in Nederland in de natuur terecht komt. Varkenshouders, transporteurs, jagers en overheid in EU-lidstaten, zullen zich blijvend moeten inzetten op het voorkómen van verdere verspreiding van de ziekte.

Maatregelen
De maatregelen hebben betrekking op hygiene en transport in de varkenshouderij, wilde zwijnen en de jacht. 

Verdere maatregelen zijn:

 • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
 • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
 • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft voor hobbymatige houders een FAQ opgesteld. Deze is hier te vinden: Veelgestelde vragen voor hobbyhouders

 

 


Regiodag CON op 11 april: aanmelden nog mogelijk

 

Aan alle betrokkenen bij de kinderboerderijen in de regio Centraal Oost Nederland.
Het is ons een genoegen jullie weer uit te nodigen voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van de kinderboerderijenregio C.O.N. op donderdag 11 april. Ook deze keer is het gelukt jullie een actief programma aan te bieden. Deze dag zijn we te gast bij Kinderparadijs Malkenschoten, zorgboerderij de Groote modderkolk en Kinderboerderij de Maten in Apeldoorn.

Programma
9.30 uur Inloop met koffie en thee bij Kinderparadijs Malkenschoten
10.00 uur Opening door Ewald (beheerder)
- Mededelingen namens VSKBN
- Keurmerk: aspirant-leden koppelen aan keurmerk-houders door Ibe Pelgrim
- Presentatie door Hans de Rijk over de rookvrije kinderboerderij *
- Boerderijenrondje
12.00 uur Lunch
13.30 uur Het middagprogramma zijn wij te gast bij Zorgboerderij De Groote Modderkolk in Loenen.
15.00 uur Vertrek naar Kinderboerderij De Maten
16.00 uur Afsluitend drankje op kinderboerderij De Maten

* Hoe ver is het rookvrijbeleid bij jou op de kinderboerderij? Bord aanvragen? Geef dit door bij je aanmelding, dan krijg je deze uitgereikt op de regiodag.

Aanmelden:
Opgeven voor deze dag kan voor vrijdag 5 april door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld daarin:
- Naam boerderij
- Hoeveel personen
- Namen personen (voor en Achternaam)
- (mobiel) telefoonnummer waarop u te bereiken bent
- Belangstelling bij rookvrij-bord

Bijdrage:
De onkosten voor deze dag bedragen € 10,- per persoon (contant betalen bij aanvang)
Om de regiodag ook voor de toekomst laagdrempelig te houden worden de kosten in rekening gebracht bij niet aanwezig zijn na opgave.

Graag tot ziens op 11 april bij de Apeldoornse kinderboerderijen
Kinderboerderijen zamelen recordgewicht aan kleine apparaten in

Het gewicht aan afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2018 via kinderboerderijen heeft ingezameld, is met 12 procent gestegen naar een record van 85.500 kilo. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. De organisatie steunt de kinderboerderijen vanuit een maatschappelijke sponsoring.

"Wij werken samen met 175 kinderboerderijen die belangrijk zijn in de wijk", zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "Ze vervullen niet alleen een sociale functie, ze dragen ook actief bij aan de circulaire economie. Het is voor inwoners immers makkelijk om kleine apparaten verantwoord af te danken bij de kinderboerderij. Dat de inzameling wederom is gestegen, is een kers op de taart van onze samenwerking."

De ingeleverde apparaten laat Wecycle recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Elke kinderboerderij in Nederland kan Wecycle-inleverpunt worden waar bezoekers gratis afgedankte kleine elektrische apparaten kunnen inleveren. Als dank voor de inzet ontvangt de kinderboerderij van Wecycle jaarlijks een sponsorbijdrage van €250,-. Dit bedrag kan de boerderij naar eigen inzicht besteden.

Bijzondere prestaties
Voor de twee kinderboerderijen die het meeste inzamelden, was er een extra beloning van €250,- namelijk Kinderboerderij Daalhoeve uit Maastricht en Kinderboerderij De Punt uit Zierikzee. Ook Kinderboerderij de Boerenzwaluw uit Hoofddorp viel op: deze maakte een fraaie bingokaart. Hierop wordt bijgehouden hoeveel bakken met kleine apparaten worden ingezameld. De Boerenzwaluw zette dit ook op Facebook om bezoekers te stimuleren apparaten in te leveren. Daarnaast speelde Zorg- en Kinderboerderij De Dierenhoeve uit Noordwijkerhout zich in de kijker door een eigen 'milieustraat' te maken, onder meer voor afgedankte apparaten. Ook deze twee boerderijen ontvangen de extra beloning.

Over Wecycle
Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Bron: Persbericht Wecycle

 


Staatssecretaris Paul Blokhuis verklaart 100e kinderboerderij rookvrij

Het aantal rookvrije kinderboerderijen in Nederland is flink gegroeid. Was er in 2017 nog maar een handjevol kinderboerderijen met maatregelen om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak. Met het onthullen van het rookvrije bord door staatssecretaris Paul Blokhuis is kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede vanaf vandaag de 100e kinderboerderij die rookvrij is. 


‘Samen kunnen we met het Nationaal Preventieakkoord voor elkaar krijgen dat kinderen die in deze jaren worden geboren, nooit meer op het idee komen om te gaan roken. Bijvoorbeeld omdat ze in winkels niet meer kunnen zien dat er sigaretten verkocht worden en er op openbare plekken waar zij komen en spelen niet wordt gerookt. De kinderboerderijen leveren daar een belangrijke bijdrage aan door op hele korte termijn alle kinderboerderijen in ons land rookvrij te maken. Daarmee zijn zij een inspiratie voor iedereen die hard werkt aan een rookvrije generatie’, aldus Paul Blokhuis.Preventieakkoord
In het onlangs gesloten Preventieakkoord is afgesproken dat in 2020 alle 400 kinderboerderijen in Nederland rookvrij zijn. Door plekken waar veel kinderen rookvrij te maken, komen kinderen niet in de verleiding om zelf te gaan roken. Uit onderzoek blijkt dat zien roken, doet roken. Elke week raken nog honderden kinderen verslaafd aan roken in Nederland. Er is veel steun voor rookvrije maatregelen: 88% van de Nederlanders wil dat kinderboerderijen rookvrij zijn, blijkt uit onderzoek van Kantar Public. [1]

Zuid-Holland koploper
De meeste rookvrije kinderboerderijen bevinden zich in Zuid-Holland. Op ruim de helft (51%) van deze kinderboerderijen in de provincie mag niet meer gerookt worden. Daarna volgen de provincies Utrecht (37,5%) en Noord-Holland (31%). Voor kinderboerderij ’t Molentje in het Noord-Hollandse Heemstede gaf de positieve berichtgeving in de media de doorslag. Ingrid Schenk, beheerder van ‘t Molentje: ‘Het is voor ons een vanzelfsprekende stap om rookvrij te worden. We willen graag het goede voorbeeld geven, roken in de buurt van kinderen is dat niet. Eigenlijk zijn de reacties alleen maar positief. Ook onze medewerkers zijn inmiddels gestopt met roken.’

Oproep
De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, die samenwerken in de Alliantie Nederland Rookvrij, zijn blij met deze groei. “Dit is één van de doelen uit het Preventieakkoord waar we op inzetten. Ik roep iedereen die kinderen gezond wil zien opgroeien om hun organisatie rookvrij te maken,” zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Gratis rookvrij bord
Alliantie Nederland Rookvrij en het platform voor kinderboerderijen KinderboerderijenActief stimuleren zoveel mogelijk kinderboerderijen zelf aan de slag te gaan om hun terrein rookvrij te maken. Daarvoor is een handig stappenplan ontwikkeld. Er is een gratis rookvrij bord beschikbaar dat bijvoorbeeld bij de ingang geplaatst kan worden. Ook kinderboerderijen die al wel rookvrije maatregelen hebben genomen, maar nog geen bord hebben geplaatst, kunnen zich melden bij KinderboerderijActief  of via Rookvrije generatie.

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie

[1] Onderzoek uit mei 2018, uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding. 

 


Aankondiging Informatie bijeenkomsten: Rookvrije speelplek

Eind november is het Nationaal Preventie Akkoord ondertekend. Een van de speerpunten van het onderdeel roken is ‘rookvrij spelen’. De kinderboerderij is op de goede weg om de ambitie te realiseren. Al bijna 100 rookvrije kinderboerderijen!

Ambitie: in 2020 alle kinderboerderijen rookvrij.

Samen met NUSO / Jantje Beton zal KinderboerderijenActief de komende periode informatie bijeenkomsten organiseren. Op deze bijeenkomsten krijgt u handvatten om de weg naar een rookvrije speelplek goed af te kunnen leggen. Er is volop gelegenheid om ‘hobbels’ in de lokale situatie naar voren te brengen en vragen te stellen. Bij deze bijeenkomsten zal ook aandacht zijn voor de speciale crowdfundingsactie voor kinderboerderijen (Kinderboerderijen Actief Toer).

De data / locaties zijn:
- 4 februari van 10.00 – 14.00 uur Noord Holland op Kinderboerderij `t Molentje, Heemstede
- 28 februari van 14 – 16 uur Noord Nederland op Kinderboerderij Boegbeeld, Groningen
- datum nog te bepalen Utrecht op natuurboerderij Brinkhorst, Amersfoort
- datum nog te bepalen Noord Brabant/Zeeland op boerderij Wolfslaar, Breda
Het aantal plekken is beperkt dus aanmelden is gewenst.

Aanmelden:
Aanmelden of doorgeven belangstelling voor nog te bepalen data kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van naam deelnemer en kinderboerderij.
Deelname is gratis (max 2. personen per kinderboerderij)

Meer informatie over rookvrije kinderboerderijen is te vinden via Kinderboerderijenactief.nl/rookvrij


 


Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

 

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt. In 2011 heeft zich op deze locatie dezelfde situatie voorgedaan, ook toen werden er vogels in quarantaine geplaatst. Dit gebeurt op basis van de Europese regelgeving die een uitzondering biedt ten aanzien van het ruimen van dieren. In totaal gaat het om circa 75 watervogels.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd in een zone van 1 kilometer rond de vogelwinkel in Veeningen. Zo geldt er een vervoersverbod op vogels, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, en is er in dit gebied een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee en vogels. Ook zijn er extra regels voor bezoekers van vogelverblijfplaatsen. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf zijn geen andere pluimveebedrijven.

Bron en meer informatie: Rijksoverheid - Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

 


Vooraankondiging regiodag ZON 11 april 2019

Regio Zuid Oost Nederland (ZON) komt bij elkaar op donderdag 11 april 2019. We zijn welkom in Zooparc Overloon. https://www.zooparc.nl
Voor de hele dag vragen we ter plaatse een contante bijdrage van €15.00 pp. Geef je nu al op via mail bij Pauline Wolters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer info volgt zo snel mogelijk.

Namens bestuur regio ZON, Pauline Wolters


Bestuurlijke boetes I&R worden lager

Het ministerie van Landbouw is van plan hobbyisten lagere I&R-boetes te laten betalen dan bedrijfsmatige schapenhouders. De boetes gaan per 1 juli in, een half jaar later dan gepland.

Dat heeft het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Eerder was het ministerie van plan boetes van 500 of 1.500 euro op te leggen als schapenhouders fouten maakten in hun I&R. Dat besluit leverde veel protesten op. Honderden mensen reageerden op de zogeheten internetconsultatie. Die boetes worden gehalveerd voor schapenhouders die de dieren niet houden voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Bij welk aantal dieren dat is, blijkt niet uit de brief van de minister.

Naast deze halvering zinspeelt het ministerie op nog meer versoepeling als het gaat om lichte overtredingen. Binnenkort gaat de NVWA, die met de uitvoering van deze I&R-boetes wordt belast, met vertegenwoordigers van sectoren praten over hoe er met de regels gewerkt gaat worden. Daarbij is proportionaliteit uitgangspunt, zo schrijft de minister.

Tot slot heeft het ministerie nu bekendgemaakt dat het meermaals omnummeren van schapen toegestaan blijft. Eerder was het plan dat maar één keer toe te staan. 

Uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer blijkt dat de bestuurlijke boetes vanaf 1 juli 2019 moeten gaan gelden. Eerder was sprake van 1 januari aanstaande. Overigens zijn die bestuurlijke boetes niet de kosten die RVO rekent voor het herstellen van I&R-fouten.

Bron: Het Schaap en Levende Have

Brief ministerie: Kamerbrief over verbetervoorstellen identificatie en registratie (I&R) rundvee


 


Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst ter inzage

Het toetsingskader huis- en hobbydierenlijst - de voormalige positieflijst - ligt ter inzage. Iedereen kan commentaar leveren op het kader, dat is ontwikkeld door de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP).

Het toetsingskader dient om te bepalen wat de risico's zijn van het houden van diverse diersoorten. De bedoeling is dat dieren gehouden kunnen worden zonder risico's voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van de mens. Verder wordt op basis van de risicobeoordeling bepaald of -en zo ja onder welke voorwaarden- diersoorten uit aangrenzende hogere risicoklassen door specialistische houders mogen worden houden.

Reageren op de consultatie
Op dit moment kan er worden gereageerd op dit toetsingskader. Dit kan online via internetconsultatie van het ministerie. Informatie over deze consultatie is hier te vinden: Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst
Hieraan toegevoegd zijn de bijlages: 
- Concept regeling Adviesrapport toetsingskader Dieren
- Deel II, zoonoserisico's en beheersmaatregelen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Houders van huis- en hobbydieren, ondernemers in de sector gezelschapsdieren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De effecten hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt. Deze keuzes worden vastgelegd in een ministeriele regeling die naar verwachting eerste helft 2019 opnieuw op internet ter consultatie wordt aangeboden.

Waarop kunt u reageren
Er kan worden gereageerd op het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten.

Deze informatie is afkomstig van: Overheid.nl

 

 


Diergeneeskundig Memorandum over de kinderboerderij

 

Dit jaar is het Diergeneeskundig Memorandum uitgekomen over kinderboerderijen. Dit tijdschrift is geschreven voor en door dierenartsen. De Stichting Diergeneeskundig Memorandum is opgericht in 1953 en stelt zich ten doel dierenartsen van veterinair wetenschappelijke en commerciële informatie te voorzien.

Dit nummer is ook los te bestellen. Stuur hiervoor een mail aan het Diergeneeskundig Memorandum. 

Voorwoord bij het Diergeneeskundig Memorandum
Bijna ieder dorp of stad heeft er wel één of meer, een kinderboerderij. Een plek waar een diversiteit aan dieren gehouden wordt en met een educatieve functie voor kinderen, en volwassenen, en daarnaast ook gewoon een plek zijn waar het leuk is om met je gezin heen te gaan. Natuurlijk hebben de dieren op een kinderboerderij ook regelmatig veterinaire zorg nodig. Echter het feit dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te kunnen bieden.

Ik heb samen met andere auteurs geprobeerd handvatten aan te reiken voor een goede begeleiding van boerderijen met een publieke functie. Al tijdens de opleiding worden studenten in het derde jaar voor de keus gesteld in welke diersoort(en) zij willen afstuderen. Ondanks dat we als algemeen bevoegd dierenarts afstuderen, zijn we niet algemeen bekwaam. Dat steeds meer dierenartsen diersoort specifiek werken, maakt het bieden van een juiste begeleiding aan boerderijen met een publieke functie lastig. Meestal worden er naast de gebruikelijke diersoorten die op een boerderij te vinden zijn, ook gezelschapsdieren als konijnen en cavia’s gehouden. Ook hebben sommige kinderboerderijen exoten in huis.

In dit Diergeneeskundig Memorandum vindt u informatie over de basale regelgeving rondom het houden van dieren op een kinderboerderij en onder andere over zoönosen. Daarnaast vindt u informatie over de meest voorkomende diersoorten op de kinderboerderij om een goede begeleiding te bieden.

Omdat voor mij geldt dat ik ook zo veel mogelijk diersoort specifiek werk, ben ik blij met de hulp die ik gekregen heb van verschillende mensen voor het schrijven van de hoofstukken gericht op diersoorten waar ik minder van weet. Allereerst wil ik daarvoor Mark van der Heijden voor bedanken. Samen met hem is het idee tot stand gekomen om dit Diergeneeskundig Memorandum te schrijven. Daarnaast heeft hij mij goed begeleid in het schrijven, ruimte gegeven waar nodig en wil ik hem bedanken voor zijn bijdrage over schapen. Het stuk over varkens is geschreven door mijn collega bij de ULP, Josine Gelauf. Ook haar bedank ik voor inzet en voor het meedenken. Aan het stuk over pluimvee heeft Marius Dwars, werkzaam als universitair docent pluimvee bij de Faculteit Diergeneeskunde, een bijdrage geleverd waar ik erg blij mee ben. Het stuk over paarden is geschreven door Nienke Janzon, paardendierenarts bij Lingehoeve Noord-Nederland. Het is een geweldig stuk geworden en ik ben blij met haar bijdrage. Verder wil ik nog Carolijn Herenius, dierenarts-eigenaar van Dierenartsenpraktijk Oog in Al, bedanken voor haar stuk over gezelschapsdieren.

Als laatste wil ik graag Inger van der Laan, werkzaam voor de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, voor haar meedenken over dit Diergeneeskundig Memorandum en het gebruiken van haar foto’s.

Februari 2018, Marloes de Rooij

Bron: Diereneeskundig Memorandum, kinderboerderijen 2017 - 3 


Afrikaanse varkenspest met sprong dichterbij

De Afrikaanse Varkenspest heerst al een tijdje, maar bleeft tot dusver in Oost-Europa en China. Met de vondst van besmette dode wilde zwijnen en een verzwakt jong dier in Belgie op 13 september, is deze besmettelijke varkensziekte met een forse sprong dichterbij gekomen. De bron van de besmetting is niet bekend, maar het sterke vermoeden bestaat dat menselijk handelen de oorzaak is. In Nederland worden wilde zwijnen ook getest op deze ziekte en tot nu toe zijn de uitslagen hiervan steeds negatief. 

Wat is Afrikaanse Varkenspest?
Afrikaanse varkenspest wordt veroorzaakt door een virus en is er besmettelijk. De dieren krijgen koorts, een rode huid, kunnen ook diarree krijgen of aborteren (verwerpen biggen). Bij de hoogpathogene variant kunnen alle dieren sterven. Er bestaan ook mildere varianten, maar ook hierbij kan de sterfte erg hoog zijn.

Overdracht
De dieren kunnen elkaar direct besmetten, maar ook via teken of besmet vlees kan het virus worden overgedragen. Ook indirecte overdracht is mogelijk via besmette materialen. Via smetstof op bijvoorbeeld kleding, laarzen of via voertuigen. Goede hygiene, met name ook bij transport is erg belangrijk.

Gehouden varkens kunnen het virus overdragen op wilde zwijnen en andersom. Het is belangrijk dat ze niet met elkaar in contact kunnen komen.  In Nederland komen wilde zwijnen in principe alleen voor op de Veluwe en de Meinweg (Limburg), maar ook buiten deze twee aangewezen gebieden zijn ze te vinden.  

Geen vaccinatie mogelijk
Er is geen vaccin mogelijk tegen Afrikaanse Varkenspest (tegen Klassieke Varkenspest kan wel gevaccineerd worden). Het virus verandert erg snel, daardoor is de ontwikkeling van een vaccin moeilijk of niet mogelijk. 

Maatregelen op dit moment
Op dit moment heeft het ministerie nog geen extra maatregelen getroffen, maar benadrukt wel een aantal belangrijke zaken:

 • Swillverbod: Het voeren van etensresten (afval uit keuken, restaurant etc.) aan varkens is bij de wet verboden. Laat bezoekers ook nooit de varkens voeren of voorkom dit. 
 • Geen producten van varkens of wilde zwijnen meenemen uit besmette landen.
 • Verschijnselen of verdenkingen van Afrikaanse Varkenspest moeten bij de NVWA direct worden gemeld (Landelijk meldpunt dierziekten via 045-546 31 88). De ziekte is aangifteplichtig. 

Verder wijst het ministerie nadrukkelijk op het nemen van hygienemaatregelen, zoals het ontsmetten van vervoersmiddelen. In landen waar Afrikaanse Varkenspest heerst onder gehouden varkens is een tweede reiniging en ontsmetting verplicht onmiddelijk na aankomst in Nederland. 

Wat gebeurt er bij een uitbraak in Nederland?
Op dit moment gelden er nog geen extra maatregelen, maar het is belangrijk de laatste nieuwsberichten hierover steeds goed in de gaten te houden. Door het ministerie is een uitgebreid 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest' opgesteld, waarmee goed voorbereid is op een uitbraak van één van beide ziektes. Ook kinderboerderijen worden hierin beschreven. 

De belangrijkste maatregelen voor kinderboerderijen op een rij:

Stand-still:
Bij een dierziekte-uitbraak kan een stand-still worden afgekondigd. Dit betekent dat er voor een bepaalde periode geen bezoekers op het terrein mogen, maar ook dat er geen voer geleverd mag worden of dieren aan- of afvoeren. De kinderboerderij zal in deze periode dus gesloten zijn. 

 • Zorg ervoor dat er op elk moment een voldoende grote voervoorraad is. Aangeraden wordt voor minimaal 3 dagen voer op voorraad te hebben. 
 • Zorg dat er altijd voldoende stalruimte is voor alle aanwezige dieren (denk aan jonge, opgroeiende dieren) voor een periode van 6 weken.
 • Kinderboerderijen moeten zich houden aan de code voor hygiene voor kinderboerderijen. Deze is ook onderdeel van het keurmerk, die hier te downloaden is. 

Bezoekersregeling en verplichte sluiting
Tijdens de stand-still zullen kinderboerderij verplicht zijn te sluiten voor bezoekers. Aansluitend aan de stand-still is vervolgens de bezoekersregeling van kracht voor de kinderboerderijen met varkens. Afhankelijk van verloop van de uitbraak en in welke gebied(en) hier sprake van is, zullen deze maatregelen worden versoepeld. De mogelijkheden van de kinderboerderij zelf om varkens af te sluiten van bezoekers speelt hierin ook mee.   

Ruimen van dieren
Bij een besmetting op een bedrijf, bij een hobbyhouder of kinderboerderij zullen de aanwezige dieren worden gedood om verdere verspreiding te voorkomen. Ook dieren binnen het ruimingsgebied worden gedood, tenzij de kinderboerderij voldoet aan de definitie van kleinschalig hobbybedrijf in de varkenshouderij*. Een speciale commissie van deskundigen zal het ministerie van landbouw adviseren of uitzonderingen verantwoord zijn.

*Een kleinschalig hobbybedrijf wordt in de varkenshouderij gedefinieerd als een bedrijf dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er worden maximaal 4 varkens ouder dan 10 weken gehouden.
 • Ze leveren geen varkens af aan professionele varkensbedrijven (d.w.z. varkensbedrijven met een A, B, C, D, E of F status in de Verordening Varkensleveringen van het PVE), met uitzondering van leveringen aan de slacht.

Communicatie
Indien van toepassing zullen de meest recente ontwikkelingen en maatregelen - net als bij iedere dierziekte-uitbraak - beschreven worden op de website en gecommuniceerd worden naar de (aangesloten) kinderboerderijen. De vSKBN is gesprekspartner van het ministerie en wordt hiervan direct op de hoogte gehouden. 

Deze maatregelen zijn afkomstig uit: 'Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest & Afrikaanse Varkenspest'. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend, wanneer op moment van een uitbraak andere maatregelen worden getroffen. 

Meer info:

NVWA: Actueel september 2018: Afrikaanse varkenspest in België geconstateerd. Voorkom insleep!

Rijksoverheid: Document Beleidsdraaiboek klassieke Varkenspest en Afrikaanse Varkenspest

Levende Have: Laatste nieuws over Afrikaanse Varkenspest

 

 

 

 


Wetsvoorstel: veranderingen in I&R schaap, geit, varken, runderen en paarden

 

Wie schapen, geiten, koeien of varkens houdt en dat niet meldt bij de overheid, kan rekenen op een boete van €1500. Hetzelfde bedrag staat voor het niet registreren van de dieren in het I&R-systeem.

Dat blijkt uit de nieuwe regels voor identificatie en registratie die door het ministerie van LNV zijn voorgesteld. De nieuwe regels zijn het gevolg van de kalverfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. Reden voor het ministerie om alle regels maar weer eens tegen het licht te houden. De wijzigingstermijn van dertig dagen voor het doorgeven van veranderingen blijft in stand, maar wie die termijn overtreedt kan een boete van €500 tegemoet zien.

Het ministerie wil gaan werken met bestuurlijke boetes in plaats van een last onder dwangsom. Een dergelijke last onder dwangsom stelde de houder van dieren in de gelegenheid fouten of tekortkomingen te herstellen. In de plaats daarvan komt nu een lik-op-stuk-beleid. Op administratieve tekortkomingen komt een boete te staan van €500. Tekortkomingen die de traceerbaarheid van dieren bemoeilijken: €1500. Wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht: €2500.

Zo komt op het niet merken van varkens, runderen, schapen en geiten een boete te staan van €1500. Hetzelfde bedrag staat op het niet hermerken van schapen, geiten, runderen en varkens die een oormerk zijn verloren. Alle merken moeten afkomstig zijn van een geregistreerde leverancier. Is dat niet het geval: €1500. Ook voor de houders van paarden zijn de boetes vastgesteld voor als de regels niet worden nageleefd. Als een paard niet bijtijds of correct is geidentificeerd, dan staat daar een boete van €1500 op.

De gewijzigde regelgeving ligt voor ter consultatie. Iedereen kan er zijn zegje over doen. Het is de bedoeling dat deze regels per 1 januari 2019 ingaan.

Bron: Levende Have 


Actuele situatie Newcastle Disease: uitbraken in Belgie

Dit bericht is afkomstig van het ministerie van LNV en geeft een toelichting op de huidige situatie rond Newcastle Disease, een ziekte die onder andere voorkomt bij pluimvee en duiven. De meeste kinderboerderijen vaccineren hier niet tegen (voor hobbymatig houders alleen verplicht bij deelname aan tentoonstellingen of wedvluchten bij postduiven). Op dit moment zijn er uitbraken in Belgie, dus het ministerie vraagt alert te zijn. Er zijn verder geen specifieke maatregelen hiervoor voor kinderboerderijen. 

Algemeen
Newcastle Disease (ND) is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel veel vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn. De ziekte wordt veroorzaakt door het virus. Er zijn verschillende stammen en afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Ziekteverschijnselen kunnen zijn: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en een verminderde leg. Bij besmetting met een erg agressieve stam treedt ook sterfte op. Wilde vogels kunnen het virus met zich mee dragen. Pluimvee kan worden besmet door contact (direct of indirect) met zieke vogels (wilde of gehouden).

De mens is nauwelijks gevoelig voor de ziekte. In een heel klein aantal gevallen krijgen mensen een ontsteking van het oogslijmvlies door contact met besmette vogels. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormen geen risico.

Vaccinatie ND
Commercieel pluimvee wordt in Nederland preventief gevaccineerd. Dat is wettelijk verplicht. Door middel van bloedonderzoek wordt gecontroleerd of de vaccinatie goed is uitgevoerd. Voor hobbyvogels is er geen vaccinatieplicht. Maar hobbypluimvee dat meedoet aan tentoonstellingen en duiven die meedoen aan wedvluchten, moeten wel worden gevaccineerd tegen deze ziekte.

Hobbyhouders kunnen hun pluimvee door de eigen dierenarts laten vaccineren. Deze vaccinatie geeft over het algemeen een goede bescherming. Deze vaccinatie zal door de dierenarts bij de hobbyhouder in rekening worden gebracht.

Maatregelen bij uitbraak
ND is een Europees bestrijdingsplichtige dierziekte. Als een commercieel pluimveebedrijf is besmet, treden maatregelen in werking die vergelijk baar zijn met vogelgriep Bij een besmetting van ND van een commercieel pluimvee bedrijf wordt het pluimvee op het besmette bedrijf geruimd en wordt een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld met vervoersbeperkingen. Commercieel gehouden pluimvee in de omgeving van het besmette bedrijf zal worden ‘gehervaccineerd’. Bij een besmetting op een hobbylocatie worden zieke vogels geëuthanaseerd en de overige vogels worden tweemaal gevaccineerd. Omdat alle commercieel gehouden pluimvee in Nederland is gevaccineerd is de kans op een uitbraak zeer klein.

Uitbraken België
Sinds maart 2018 zijn er in België op 11 hobby - en 2 professionele locaties ND besmettingen gevonden. De Europese Commissie heeft op 6 juli jl. de lidstaten geïnformeerd over de ND uitbraken in België. Er is geen duidelijke oorzaak van de uitbraken vastgesteld. Het kan zijn dat de uitbraken zijn veroorzaakt door contact met besmette wilde vogels of door contacten met besmette locaties. Het virus is van het genotype VIIi en dit type circuleert pas recent.

De twee professionele locaties in België betreffen een handelaar in (hobby)pluimvee en een commercieel pluimveebedrijf. Beide locaties waren gevaccineerd. Er wordt onderzocht waarom deze bedrijven desondanks besmet zijn geraakt. Dat kan twee oorzaken hebben. Of de vogels waren niet goed gevaccineerd of het vaccin werkt onvoldoende tegen deze virusvariant. Deskundigen schatten in dat het waarschijnlijker is dat niet goed vaccineren de oorzaak is, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel geven.

In België zijn naar aanleiding van deze uitbraken verboden ingesteld op het houden van pluimveetentoonstellingen en op de handel in en het uitwisselen van hobbypluimvee. Dat houdt ook Nederlands hobbypluimvee niet naar Belgie verhandeld of gebracht mag worden en vice versa.

 

Uitbraak in Nederland in maart 2018
In dezelfde periode is er ook een uitbraak van ND gezien bij hobbypluimvee in Nederland (Arnhem). In een gebied met een straal van 10 kilometer rond deze locatie zijn geen commerciële pluimveebedrijven. De vogels op de locatie zijn na de besmetting tweemaal gevaccineerd. De locatie is 30 dagen na de laatste vaccinatie bemonsterd. Afgelopen vrijdag (6 juli 2018) heeft het WBVR gemeld dat deze monster negatief (geen virus) waren voor ND. De blokkade van het bedrijf is daarop door de NVWA opgeheven. Het WBVR heeft de sequentie van het genetisch materiaal bepaald en het bleek om hetzelfde type virus te gaan als in België.

Alertheid
Gezien het aantal uitbraken in België is alertheid op zijn plaats. We vragen daarom aan pluimveehouders en hobbypluimveehouders extra te letten op ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op ND. Verdenkingen moeten worden gemeld aan het meldpunt van de NVWA (045-5463188).

Voor commerciële houders is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan het correct uitvoeren van de vaccinatie en aandacht te (blijven) schenken aan de bioveiligheid op het bedrijf.

 


Bedenk inzamelactie en win Wecycle Dierendagbonus

 

Drie kinderboerderijen kunnen een Wecycle Dierendagbonus van 250 euro winnen door een leuke inzamelactie uit te voeren rond Dierendag en deze bekend te maken. Stuur bijvoorbeeld een persbericht naar de lokale media of roep via social media mensen op om mee te doen. Laat Wecycle weten welke actie is gevoerd met krantenknipsels of foto's via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De drie leukste inzendingen ontvangen de bonus. Insturen kan t/m vrijdag 5 oktober.

Maandag 8 oktober informeert Wecycle de drie winnaars per e-mail. Op dinsdag 9 oktober worden de winnaars bekend gemaakt via een lokaal persbericht.

Wecycle actiepakket
Als extra inzamelsteuntje in de rug ontvangen alle kinderboerderijen die partner zijn van Wecycle in week 37 een gratis Wecycle-actiepakket. In dit pakket zitten 100 Wecycle Recycle kwartetspellen. Deze kunt u als beloning uitreiken aan bezoekers die een klein elektrisch apparaat inleveren. In week 38 sturen wij hierover een persbericht naar media in de regio waar uw kinderboerderij is gevestigd.

LET OP: wilt u geen pakket ontvangen? Stuur dan vóór 1 september een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontvang premie bij aanbrengen nieuwe boerderij
Op dit moment werken 175 kinderboerderijen met ons samen. Daar kunnen er nog meer bij! Tot 1 december van dit jaar belonen we daarom kinderboerderijen met 100 euro die een collega-boerderij aanbrengen. De nieuwe boerderij kan bij de aanmelding aangeven wie hem of haar op het goede idee heeft gebracht om ook bij te dragen aan bewustwording en gedragsverandering rond het inleveren van kleine elektrische apparaten. Zegt het voort!

Meer info: Wecycle.nl/kinderboerderijen

 


Juni is crowdfundingmaand kinderboerderijen

Bijna 40 kinderboerderijen doen mee aan de Kinderboerderijen Actief Toer. Dé speciale crowdfundingmaand voor kinderboerderijen. Dit jaar is de 5e editie van de Kinderboerderijen Actief Toer. De kinderboerderij is een plek waar je een unieke ontmoeting kan hebben met boerderijdieren. Een belevenis dicht bij huis en voor herhaling vatbaar. 

Tijdens de Kinderboerderijen Actief Toer sparen kinderboerderijen voor verschillende doelen, zoals een nieuwe voliere, nieuw terrasmeubilair, een educatieve kast, een kunstmelkgeit en nog veel meer. Alle projecten zijn te vinden op: Voorjebuurt

Volop acties en activiteiten
Tijdens de actiemaand is er van alles te doen op de deelnemende kinderboerderijen. Lekkere pannenkoeken bakken en eten voor het goede doel, een schaapscheerfeest en kleine activiteiten zoals voorlezen tussen de dieren. Heel veel kinderboerderijen hebben een ‘KinderzwerfboekStation’ waar bezoekertjes boekjes uit mee kunnen nemen, lezen en ook weer (andere) boekjes in terug kunnen zetten. Tijdens de actiemaand zijn er heel veel momenten waarop uit een speciaal voorleesboek voorgelezen. De kinderboerderijmedewerkers kunnen je heel veel leren over (huis)dieren. In de maand juni worden op veel van de deelnemende kinderboerderijen speciale zakjes konijnenvoer verkocht waarvan de gehele opbrengst bestemd is voor het spaardoel van de kinderboerderij.

In 2018 wordt tijdens de crowdfundingmaand voor de eerste keer de ‘Kinderboerderijen Actief Run’ gehouden op een tiental kinderboerderijen. De Run is een kleine sponsorloop op of rond het terrein van de kinderboerderij. Jong en oud loopt voor het spaardoel op hun kinderboerderij. 

Supporters
Een groot aantal supporters ondersteunende de kinderboerderijen tijdens deze actiemaand bij het behalen van de spaardoelen. Aeres Training Centre Barneveld, Glasbak-40 jaar, Kinderzwerfboek, Fonds 1818, Fonds Westland, Marne Drukkers, campagne Frituurvet recycle het!, Totaal Vers, Het land van ANWB, Treurniet Mengvoeders en Boerderijs. Olympisch Kampioen Gianni Romme spreekt zijn steun uit over de actiemaand en run in 2 filmpjes.

Opbrengsten afgelopen jaren
Tijdens de vorige 4 edities hebben de kinderboerderijen dankzij de bezoekers via de Kinderboerderijen Actief Toer totaal bijna €150.000 binnengehaald om wensen in vervulling kunnen laten gaan. Meer informatie www.kinderboerderijenactief.nl/actief-toer

De Kinderboerderijen Actief Toer is een initiatief van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen.

 


Kinderboerderijen Actief: Juni Crowdfundingsmaand

Stichting Ondernemende Kinderboerderijen organiseert de crowdfundingsmaand voor kinderboerderijen, die in juni alweer voor de 5e keer plaatsvindt. Tijdens deze crowdfundingsactie proberen kinderboerderijen de hele actiemaand lang, hun eigen spaardoel te realiseren. Dat doen ze met hulp van bezoekers, omwonenden, bedrijven en iedereen die de kinderboerderij een warm hart toedraagt. 

Iedere kinderboerderij spaart door middel van crowdfunding geld bij elkaar om een specifieke wens in vervulling te laten gaan. Van een nieuw dak op de paardenstal, educatief wandbord, speelattributen op erf tot een caviavilla. Hopelijk is dat ook dit jaar een groot succes. In de vier voorgaande edities van de Kinderboerderijen Actief Toer hebben de kinderboerderijen bijna €150.000 opgehaald.

Op dit moment doen er 35 kinderboerderijen mee aan deze actie. Vanaf half mei zijn deze kinderboerderijen en hun acties te vinden op de pagina Voorjebuurt.nl. 

Meer informatie is te vinden op: Kinderboerderijen ActiefMaatregelen vogelgriep aangepast: Afschermplicht vervalt

Vanaf vrijdag 13 april vervalt de afschermplicht en hoeven kippen, watervogels en andere risicovogels niet meer te worden afgeschermd van wilde watervogels en ook de bezoekersmaatregelen zijn vervallen. De kans dat er door wilde watervogels vogelgriep wordt overgebracht is zo klein dat het ministerie de maatregelen niet meer noodzakelijk vindt. De maatregelen zijn ingegaan op 8 december en bijna 4 maanden van kracht geweest. 

Alleen voor commerciele pluimveebedrijven gelden nog maatregelen specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden. Dit is niet van toepassing voor kinderboerderijen en dierenweides.

Bron Rijksoverheid: Landelijke ophokplicht vogelgriep op 13 april ingetrokkenRegiodag ZON in Lanaken (B)

Regio kinderboerderijen Zuidoost Nederland houdt haar voorjaarsbijeenkomst op donderdag 19 april 2018 te Lanaken (B). De regiodag vindt plaats op kinderboerderij Pietersheim in Lanaken, net over de grens met Maastricht.

Programma:
09.30u Ontvangst, koffie + thee

10.00 u Opening door voorzitter
- Voorstelrondje
- Algemene mededelingen (o.a. vSKBN, www.kinderboerderijen.nl en EFCF www.cityfarms.org )
- Ingekomen stukken - financiën
- Bestuursleden gevraagd 

10.45 u Terugblik vorige regiodag + vaststellen data en plek volgende regiodag

11.00 u Pauze

11.15 u Presentatie Pietersheim

11.30 u We gaan de boerderij bekijken aan de hand van een educatieve zoektocht + spel

12.30 u Vegetarische lunch in de cafétaria van de kinderboerderij

13.30 u Volgen begin les ‘Heks Fluitekruid’, samen met een klas schoolkinderen.

14.00 u Het domein verkennen in de huifkar (max. 20 personen) en op de fiets.

15.00 u Afsluiting met drankje

Adres:
Neerharenweg 12
3620 Lanaken.
www.lanaken.be/domeinpietersheim/Kids/Kinderboerderij_met_speeltuin

Aanmelden tot 13 april: 
Voor de hele dag vragen we ter plaatse een contante bijdrage van €15.00 pp. Geef je nu al op, wij rekenen op een grote opkomst. Boerderijen die niet zijn aangesloten bij de vSKBN (binnen en buiten de regio) zijn ook welkom! Opgave via mail vóór 13 april naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Reacties worden doorgestuurd naar de regio ZON.

Kinderboerderij Pietersheim maakt deel uit van het 76 ha grote domein Pietersheim en is tevens een van de toegangspoorten van het 6000 hect. grote Nationaal Park ‘Hoge Kempen’ .
De kinderboerderij biedt o.a. een veelzijdig educatief programma voor scholen www.lanaken.be/domeinpietersheim/Kids/Scholen en maakt ook deel uit van de ‘Samenwerkende Dierenorganisaties Maastricht’ https://dierinnoodmaastricht.nl/kj3/index.php/samenwerking.

Namens bestuur regio ZON,
Pauline Wolters


Stads- en kinderboerderijen als stembureau

 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kon je ook stemmen bij verschillende stads- en kinderboerderijen. Wij hebben van een paar boerderijen (Den Haag en Utrecht) meegekregen hoe dat verlopen is en vertellen dat graag aan alle leden. Als je locatie tijdelijk stembureau is, krijg je vaak ook een heel ander publiek binnen. En dat is belangrijk want zo zien mensen die nog niet zo bekend zijn met onze locaties weer eens een hele andere kant van de kinderboerderij en de ongekend vele ervaringen die je hier kunt opdoen. Behalve de verhalen uit Den Haag en Utrecht zijn er misschien wel meer ervaringen als stembureau. Deel die vooral met de leden op onze facebookpagina en gebruik facebook ook als je wilt reageren op dit bericht of vragen wilt stellen.

Den Haag:
De boerderijen openden om 6:00 uur in de ochtend hun deuren en vervolgens werden in totaal 3.228 stemmen uitgebracht. Op den Dijk sloot –na het tellen van de stemmen- als laatste haar deuren, om precies te zijn om 1:10 uur in de nacht. (Op den Dijk, 1133 stemmen, Woelige Stal, 574 stemmen, Waaygat, 476 stemmen, Landzigt, 430 stemmen, Schildershoeve, 405 stemmen uitgebracht, Molenweide, 210 stemmen.

Door het Algemeen Dagblad werd een filmpje gemaakt dat je hieronder terug kunt kijken: Stemmen bij pasgeboren lammetjes in Den Haag

Utrecht:
Twee locaties van Utrecht Natuurlijk waren stembureau. Griftsteede telde 1102 stemmers en Koppelsteede telde er 800. Op Koppelsteede in Lunetten was iedereen stemgerechtigde! Voor kinderen waren er de dierverkiezingen. Op deze manier maken kinderen al vroeg kennis met stemmen. Van te voren heeft het AD er aandacht aan besteed. Op de dag zelf is RTV Utrecht komen filmen: UNieuws - Stemmen op kinderboerderij (vanaf minuut 9.00). Ook een verslaggever van het AD kwam langs en filmde op de dag zelf: Filmpje op Twitter - Peter Koop
De partij van de ezels heeft nipt gewonnen op Koppelsteede, de Snuffelpartij (konijnen) kwam op de tweede plaats. Ze kijken nog of ze een coalitie kunnen vormen. In totaal brachten 150 kinderen hun stem uit.

Op stadsboerderij Griftsteede gaven studenten diergeneeskunde deze verkiezingsochtend een speciale les aan 180 basisschoolleerlingen: de leerlingen konden o.a. een geitenbevalling oefenen, het hart van een koe beluisteren en veel leren over het magensysteem van herkauwers. Bovendien konden leerlingen oefenen met het rode potlood.

Ook stembureau zijn?
Volgend jaar zijn de statenverkiezingen. Doen jullie met ons mee om zoveel mogelijk kinderboerderijen op te geven als potentieel stembureau? Dit kun je nu al melden aan de gemeente waartoe jouw locatie behoort. Je krijgt over het algemeen ook een kleine financiële vergoeding hiervoor.

 


Aanpassingen maatregelen vogelgriep vanaf 30 maart

Vanaf 30 maart (als zich geen nieuwe uitbraken voordoen) worden de maatregelen vogelgriep voor een DEEL VAN NEDERLAND gewijzigd. Nederland is opgedeeld in 20 regio's. De deskundigencommissie heeft 6 van de 20 regio's vrijgegeven. Hier geldt geen ophok- of afschermplicht meer (zie kaartje hieronder). Dit betekent dat alle kinderboerderijen, houders en bedrijven in dit gebied hun pluimvee en watervogels weer kunnen laten loslopen en bezoekers mogen weer met deze dieren in contact komen (let op, gaat in vanaf 30 maart)

Hoog-risico en laag-risico gebieden vogelgriep:
De deskundigencommissie geeft aan dat het risico op besmetting met vogelgriep afneemt, omdat veel wilde watervogels wegtrekken of in kleine groepen of broedparen voorkomen in deze tijd van het jaar. Bij de keuze van de regio's is gekeken naar de pluimveedichtheid (aantal bedrijven met pluimvee en aantal dieren), het voorkomen van wilde watervogels (dus waterrijke gebieden) en het aantal uitbraken van vogelgriep sinds 2014. De gebieden waar het risico op besmetting laag is, zijn vrijgegeven en hierop zijn geen maatregelen vogelgriep meer van toepassing. 

Half april komt de deskundigencommissie weer bij elkaar om verder te praten over de maatregelen. Mocht er in de tussentijd een uitbraak voordoen, dan kunnen de maatregelen weer gewijzigd worden. 

Meldingsplicht vogelgriep
Vogelgriep is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een (vee)houder of dierenarts symptomen die op vogelgriep kunnen wijzen? Dan moet dit direct worden gemeld bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via (045) 546 31 88. Snelheid is geboden om de kans op verspreiding te verkleinen

Overzicht uitbraken
Een overzicht van alle uitbraken in 2017/ 2018 is hier te vinden: Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018

Huidige maatregelen vogelgriep (voor hoog-risico regio's): 

Maatregelen voor kinderboerderijen, dierentuinen en hobbyhouders

 • Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.
 • De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Bezoekers mogen niet in de verblijven van pluimvee en watervogels (risicogevogelte), maar het is wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
 • Alleen de mensen die de dieren verzorgen of wanneer noodzakelijk voor de gezondheid of welzijn van de dieren (bv. dierenarts) en gezondheid van personen hebben toegang tot de verblijven.

Toelichting op afschermplicht: Dit betekent dat houders passende maatregelen nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat de gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels van andere houders. Deze maatregelen kunnen per situatie verschillen. 

Bij de ophokplicht (NIET verplicht voor kinderboerderijen/ dierentuinen en hobbydierhouders) is het verplicht de dieren onder te brengen in een gebouw of afgesloten ruimte. Gebleken is dat dit met name bij watervogels welzijns- en gezondheidsproblemen opleverde. De ophokplicht geldt alleen voor commerciele houderijen. 

Voor welke vogels gelden deze maatregelen?

De maatregelen gelden voor het zgn. risicogevogelte. Hieronder wordt verstaan: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

 • Pluimvee: hoenderachtigen waaronder kippen, fazanten, kalkoenen, parelhoenders, pauwen
 • Loopvogels: struisvogels, nandoes, kasuarissen en emoes en kiwi's
 • Watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns

  Voor de overige vogelsoorten gelden geen maatregelen (tenzij deze binnen het beschermings/ toezichtsgebied (bt-gebied) gehouden worden).  

Toelichting op de kaart:

Blauwe regio's (laag-risco): Geen ophok- of afschermplicht (nr. 8, 11, 17, 18, 19 en 20)
Rode regio's (hoog-risico): Maatregelen vogelgriep nog van kracht (alle overige nr's) 

 

 

Bron: Kamerbrief Stand van zaken vogelgriep - maart 2018


Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018

 

Vogelgriep vastgesteld bij eendenbedrijf in Kamperveen - 13 maart
Bij een eendenbedrijf in Kamperveen (provincie Overijssel) is voor de derde keer vogelgriep vastgesteld (eerder in 2016 en 2017). Alle 29.000 eenden zijn geruimd en ook een dicht nabij gelegen bedrijf is geruimd. Een bedrijf 500 meter hier vandaan is niet geruimd, maar wordt goed in de gatengehouden. 

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk - 25 februari
In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Oldekerk liggen nog 2 andere bedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Persbericht rijksoverheid 25-02-2018: Vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-oldekerk


Update situatie vogelgriep 2017/ 2018 via Levende Have


Update 26 februari 2018
Nieuw geval van vogelgriep: dit keer bij een bedrijf dat vleeskuikens fokt, in het Groningse Oldekerk.

Update 16 februari 2018
Afschermplicht en het tentoonstellingsverbod zijn nog steeds van kracht.Deskundigengroep dierziekten komt een dezer dagen bijeen voor een nieuw risico-analyse.

Update 22 januari 2018
Besmetting (H5N6) van hobbypluimvee in Rhoon.

Update 9 januari 2018
Het vervoersverbod rond Biddinghuizen vanwege de vogelgriep is opgeheven. De ophokplicht voor commercieel pluimvee en de afschermplicht voor hobbypluimvee blijven van kracht. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekend gemaakt.

Update 18 december
Vogelgriep op dierenpark De Scharrelberg in Biddinghuizen.

Update 14 december 2017
Vogelgriep aangetroffen bij 17 dode zwanen Harderwijk en wilde watervogels bij Hulshorst en Elbrug. Gaat om H5N6.

Update 12 december 2017
Er zijn in het 3-kilometergebied rond het eendenbedrijf in Biddinghuizen geen nieuwe besmettingen aangetroffen. Het vervoersverbod in het 10-kilometergebied is iets versoepeld: er mogen eieren, mest en slachtkuikens worden vervoerd volgens aangewezen routes. Rest van de maatregelen blijft van kracht.

Update 9 december 2017
Op 8 december 2017 is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.
Het gaat om het type H5N6. Zeer besmettelijk voor pluimvee. ''Opperste waakzaamheid geboden voor de pluimveesector'' twittert Wim van der Poel.

Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad onderzoekt het virus:

- het H5 is verwant aan het hoog-pathogene H5N8 virus dat is gevonden in Nederland in 2016.
- het N6 is verwant aan laag-pathogene virussen die eerder werden gevonden bij wilde vogels in Europa
- In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Biddinghuizen is een vervoersverbod ingesteld.
- Er geldt een ophokplicht voor commercieel pluimvee.
- Voor hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en loopvogels geldt een afschermplicht.
- Voor hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en loopvogels geldt een bezoekverbod: er zijn alleen bezoekers in de vogelverblijfplaatsen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Zo mogen bezoekers bij hobbyhouders, kinderboerderijen en dierentuinen geen toegang krijgen tot de hokken, maar is het wel mogelijk om van achter een afscheiding naar de dieren te kijken.
- Er is een tentoonstellingsverbod ingesteld voor het hele land.

Bron Levende Have: Actuele situatie vogelgriep 2017/ 2018


Voor kinderboerderijen zijn op dit moment nog deze maatregelen van kracht (website vSKBN):
Maatregelen vogelgriep voor kinderboerderijen

 

 


Volg ons!

vSKBNederland EFCF congres, doe ook mee!Dit jaar organiseert de vSKBN het jaarlijkse EFCF-congres ( European Federation of City F… https://t.co/3UCC4Hr1kR
vSKBNederland RT @KiboActief: @brinkster20 Daar passen ook kinderboerderijen wel bij. Op dit in ontwikkeling project onbeperkte beleving op de kinderboer…
vSKBNederland RT @KiboActief: Kinderboerderijen (3x) in Enschede per 1 juli rookvrij https://t.co/QnuzpezIkr Mooi nieuws @Gem_Enschede @GGDTW_leefstijl @…
© 2019 - Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Brancheorganisatie voor kinderboerderijen